Το R.I.C.E. στην Ύδρα
Η χορογραφία των ανθρώπων
Ύδρα, Ελλάδα
Επικοινωνία

EN    GR

Το R.I.C.E ιδρύθηκε το 2013 ως μια πολιτιστική πρωτοβουλία στο νησί της Ύδρας ( Ελλάδα ) , φέρνοντας σε επαφή καλλιτέχνες ευρείας φήμης , στοχαστές και ντόπιους. Αφιερωμένο στην εξερεύνηση της χορογραφίας των ανθρώπων στοχεύει στον οραματισμό των ανθρωπίνων σχέσεων ( προσωπικών, πολιτικών, κοινωνικών ) με τις ευαισθησίες του καλλιτέχνη, ποιητή, χορευτή. Το R.I.C.E. εστιάζει στην διερεύνηση της χορογραφίας, του χορού και της μάθησης. Πρόκειται για μια ευκαιρία για ριζική και απόλυτη επανεξέταση του χορού και της χορογραφίας στις μέρες μας , ουτοσωστε αυτές οι επιστήμες να μπορέσουν ουσιαστικά να συμβάλουν στο ξεδίπλωμα του χορευτή, του ανθρώπου, της κοινωνίας . Οι στρατηγικές που εφαρμόστηκαν μέχρι και σήμερα δεν ήταν ιδιαίτερα επιτύχεις η δεν επαρκούν πια. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος είναι σε επείγουσα ανάγκη για τον χορευτή στον χορό του / της και για χορογράφους που κατανοούν και αντιλαμβάνονται το πλαίσιο της κίνησης, τις σωματικές πρακτικές σε κοινωνικό επίπεδο .

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς το R.I.C.E, . δραστηριοποιείται στη διατήρηση ενός δικτύου καλλιτεχνών , ερευνητών και συνεργατών . Βασισμένο στους διάλογους που προκύπτουν και τις ανταλλαγές, το R.I.C.E. εμπλέκει τη ζωή και την τέχνη προσφέροντας χώρο και χρόνο αναδρομικά για παρατήρηση , αναθεώρηση και πράξη . Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι χειροπιαστό ( κοινωνική χορογραφία , παραστάσεις, κείμενα ) όπως και εφήμερο. Τον Αύγουστο του 2015 το R.I.C.E. ξεκίνησε την Ricean Σχολή Χορού, που καθιερώθηκε γρήγορα ως η ετήσια κεντρική δράση των δραστηριοτήτων του R.I.C.E. Για την περίοδο των 10 ημερών τον Αύγουστο η RSOD φιλοξενεί τακτικά πάνω από 50 άτομα από το εξωτερικό και την Ελλάδα, καθώς και τη μικτή ικανότητα της ομάδας EnDynamei στο νησί της Ύδρας.

Το χειμώνα του 2016 το σχήμα οργάνωσης μετατοπίζεται για πρώτη φορά σε μια πρωτοβουλία ανακούφισης έκτακτης ανάγκης για να ανυψώσει μερικά από τα δεινά που προκάλεσε η κρίση των προσφύγων. Μια ομάδα εθελοντών που διανέμονται 100 κιτ επιβίωσης για τις νέες οικογένειες προσφύγων που φθάνουν στο νησί της Χίου. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω διεθνούς δικτύου R.I.C.Ε.

Το R.I.C.E. σκόπιμα εξαρτάται από τη γενναιοδωρία πολλών ντόπιων, το Δήμο της Ύδρας, καθώς και άλλες οργανώσεις. Ιδρύθηκε με τις αρχές της αυτό-οργάνωσης. Καλλιτέχνες και ενδιαφερόμενοι είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν, ακολουθώντας μας στο Facebook ή λαμβάνοντας μέρος σε μία από τις δραστηριότητες R.I.C.E.

Εγκαταλείποντας την χρήση της τέχνης ως διασκεδαστικό μέσω σχολιασμού για το μεγάλο θέαμα της κοινωνίας μας που εκτυλίσσεται, το R.I.C.E. επιδιώκει νέες μορφές της κοινωνικής ζωής και της κοινωνικής ηθικής που προκύπτουν από τη βάση ενσωματωμένη πραγματικότητα: ανίχνευση και ευθυγράμμιση δήμου, το συλλογικό όργανο-πλαίσιο της δημοκρατίας.