Το R.I.C.E. στην Ύδρα
Η χορογραφία των ανθρώπων
Ύδρα, Ελλάδα
Επικοινωνία

EN    GR

Το R.I.C.E. στην Ύδρα
Η χορογραφία των ανθρώπων
Ύδρα, Ελλάδα

Επικοινωνία

Εισηγητές
Βιτόρια Κωτσάλου
Michael Kliën

Yποστηριχτές
Culture Ireland

Σχεδιασμός
Rafal Kosakowski